De hoof

Dit is ut ongevier ut gebied van de Baolebergwaeg richting Ruiver wies beej R˘nkesjtein, gelaege t÷sse de sjpaorliŰn en de huidige Koeleswaeg. Heej hadde de paters van Sjteil groŰte arealen veur de akkerbouw en de viŰteelt ligke. In ˘s jeug (50 en 60-jaore) kwaame weej neet zoe d÷k op de Hoof. Weej ginge waals ens in ut Patersb÷ske sjpeule of beej de Gaesbaek. Swingkters zien weej ouch waal ens gaon sjaatse op de PaterswiŰrd. Det was ein waterbekke gelaege t÷sse ut hˇes van Feuler en Ronckesjtein. De PaterswiŰrd is in 1919 aangelag door sjtudente en broeders van ut Sjteyler Missiehˇes. Ut water van de ÷mgeleide Gaesbaek kwaam in dit bekke ˇet en woort gebroek ÷m ein turbine aan te driÚve ÷m zoŰ de Patershoof en de ÷mliggende wuninge van sjtroum te verzÚen. Allein, zoe vertelde ein aad bewˇener van de Hoof, drejde de paters saoves ÷m nege oor de knoep ÷m en m˘s d'r euver gegaon waere op de petroleumlamp.

Tog had die hoof get. Ut huŰrde waal beej Belvend, maar ut waas dao tog zoe angers. Dao loog ein groŰt klˇester, versjaole achter sjtr˙uk en buim. Dao kwaamse priestersjtuudente en broeders taege. Die waare angers gekleid as ˘s en die hadde eine fiets met eine gebreide jasbesjermer. De Hoof waas ˇetgesjtrek en dao woŰnde neet vuŰl minse en van die minse wŕrkde de meiste as knech beej de Paters. Zoedˇonde zˇogse altiŰd minse op ut langk wŕrke en die gebroekde vur daen tiÚd moderne masjienes. Met zwaore traktors woort ut grei ˘nger angere nao "de zjwarte sjeur" gebrach. Die "Paterssjeur" is op 24 april 1988 toet aan de gr˘ngk toe aafgebrand, ÷mdet kinger dao met veur gesjpeuld hadde.

 

De (oude) Leonardushoeve

de aaj Patershoof

 

De "Grote Hoeveö met erbij behorende opstallen en landerijen werd in 1911 gekocht van Peter Jan Schellens (koopman uit Horst), met het doel het moederhuis in Steyl te voorzien van landbouwproducten.

Zodra de broeders erin trokken, werd in het hoofdgebouw een huiskapel ingericht en kreeg de hoeve ook een nieuwe naam: de Leonardshoeve. Leonardus is o.a. de patroon van de boeren en het vee, de paarden, de stallen en de stalknechten.  De kapel was heel eenvoudig; een grote kamer met een paar banken, een houten altaar en een olieverfschilderij de H. Leonardus.

Na een volgende interne verbouwing in 1920 kwam er een nieuwe inpandige kapel met een klokkentorentje.

Bron: Zur Geschichte von St. Michael in Steyl  analecta SVD ľ 51

opmerking: In het boek "Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld", wordt gesproken van de Kleine Hoeve.

 

de aaj Patershoof voor de verbouwing

 

 

de aaj Paterhoof

midde op ut daak is dudelik ut teurentje van de kapel te zÚen

 

De (nieje) Leonardushoeve

Op 3 mei 1911 hebbe de Paters van Sjteil 32 hektaar gr˘ngk op de Hoof gekoch. In 1957 waas eur gr˘ngbezit gegreujd nao 278 hektaar. Ut mieredael van deze gr˘ngk waas aanvankelik moerassig en begreuijd met vuŰl kreupelbossen. Door te z÷rge vur ein g˘jje aafwatering, is det alles toet angkbouwgr˘ngk ˘ntg˘nne. Doordet zeej de niejste methodes toepaste en rationeel de groŰte oppervlakte bewŕrkte, waobeej de mechanisatie ein belangriÚke rol sjpeulde, waar ut meugelik ut Missiehˇes met zien 800 inwoŰners te veurzÚen van ut nuŰdige aete. Op een gegaeve moment pasde de aaj Patershoof neet mier in de nieje bedriŰfsveuring. Ut gebouw loog neet centraal, ut waas te klein, onprakties en bouwvallig. Zodˇonde kwaam d'r ein nieje boerderie, de nieje St. Leonardushof.

In april 1957 woort beg˘nne met de bouw van de kloÚsterboerderie, waovan de totale k˘ste gesjat waere op ein miljoen g÷lde en in september 1958 kwaame de iŰrste bewoŰners. Ut sjtoere gebouw in carrÚvorm is sober, maar prakties van opzet. Arzjietektebuuro Wijnhoven ˇet Baolder z÷rgde veur de taekeninge en aannimmer Jos Gerats & Zn. ˇet Blierick metselde ut woŰngedaelte op. De firma Geelen ˇet Naer bouwde de sjtel.

bron: "Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld" 400 jaar parochie, Tegelse Courant d.d. 23 nov. 1957, Tegelse Courant d.d. 19 juli 1958

 

 

 

de nieje St. Leonardushof in aanbouw

 

Door de secularisatie l÷p ut aantal paters beheurlik truuk. In de jaore-80 waere de agrarische activiteiten op de Leonardushoeve beŰindigd. De gebouwe waere verheurd en vanaaf 1987 toet heden (2010)  is d'r ut "Centrum de Leonardushoeve" gevestigd. Ein spiritueel centrum det sjtart vanˇet de inspiratie van ut Indiase ashramlaeve.

 

Langk- en tuinbouw

 

In 1959 telt Belvend 35 gerdeneersbedriÚve. De gemiddelde bedriÚfsgruŰtte is 3,1 ha.

In 1921 zien d'r in Belvend 82 boerebedriÚve en maar 2 gerdeneers.

De toename van die gerdeneersbedriÚve sjrief me toe aan de toenemende welvaart. Daodoor is d'r ein groŰte vraog nao veredelde tuinbouwprodukte.

bron: Belfelds Nieuws 15 juni 1962