ut geluif

keplke van Gelo

 

Ut lik in Belvend aan ut sjpaor, dao loup ich binne znger ein bezjwaor

Ut is ein plek wao idderein gelik is en gn versjil tsse erm en rik is

Dao knse dienen accu beej gaon laje, dao op die plek, die plek wao ich altid van zal haje. (2e couplet lied "'t Kapelke van Gelo")

 

Al jaore ein begrip in de mgaeving van Belvend. Al vanaaf de 17e ieuw ligk in Gelo ein klein Godshuuske. Dageliks kmme tintalle minse nao dit gebedshuuske, gelaege aan de sjpaorlin van Venlo-Remund.

Jammer det die ligging det letste jaore d'r neet op vuret is gegaon. Ut landelikke gebied haet plaats mtte maake vur allerlei economische belange. Dao wao vruuger ut keplke mringk waar door allerlei langkbouwpercele, ligke nao moderne bedrifspande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ut keplke anno 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op de achtergrngk rechs de buzefebriek van Janssen-Dings in 1980

In april 1942 velt ein zjwaore bm in Gelo. Ut in 1937 gebouwde keplke wurd ram verneeld. Planne m gelik ein nieje kepl te bouwe, waere door de Duitsgezinde brgemeister taegegewrk. Vurluipig kumpt d'r ein nodkeplke. Maar door eine sjtorm in ut veurjaor van 1946 blief ouch dit Godshuuske neet gesjpaard. Op 8 september 1946, op ut fis van Maria Gebaorte, wurd  vanaaf de nodkerk ut versierde Mariabeeld in ein processie nao de nieje kepl gebrach wao pesjtoer van de Venne nao ein plechtigheid de kepl van binnen en van bote met wiewater inzaegent.

bron: Tegelse Courant 7 september 1946

 

Waartoe zijn wij op aarde?

wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn.

 

Dees vraog en antwaord lut alle ligere sjolgaonde kinger et de vieftiger en begin zestiger jaore automaties trkdinke aan de catechismusles. In 1964 naome de bisjoppe ut besjlot de catechismus neet mier verplich te sjtelle. Vur de sjole ein grote opluchting. Weg met det aafvraoge. Mennigein haet versjillende sjtkske teks euver mtte sjrieve, mdet beej ut aafvraoge ut resultaat onvoldoende waar. Ut waar ein kriem m al die vraoge van bete te lire. Zeker, zoe as beej s, as ut katechismusbukske bienao etein veel. Wat hebbe weej beej s thes dk geoefend en elkaar aafgevraog.

Jao, jao, ut geluif kwaam tog hiel dk vur op. Euveral sjting ut insjtituut Kerk centraal. Op sjol kreege weej godsdeensles van pesjtoer en keplaon. Iddere vereiniging had eine geestelikke adviseur en thes kreege weej ouch dkker bezeuk van zze zieleherder. Kreegse met diene kemunie of beej ein angere gelaegheid eine roezekrans of ein medalie den woort meneer pesjter of keplaon gevraog det te zaegene. Zellefs waar d'r nag ein autozaegening. Op det moment had Belvend ein fiele rngk ut kerkgebouw.

Sndigs waar eine daag det bienao idderein et Belvend nao de kerk ging. Allein kranke minse en minse die neet mier good ter bein waare heufde neet te gaon. Beej s thes waar d'r zelde of noeits ein raeje m neet te gaon. Behalve smorges, brachte weej ouch sjmiddigs ein bezeuk aan de kerk; den waar d'r ut lof. Ouch doordewaeks, iddere daag vur sjol nao de kerk Op sjol noteerde de meister of de juf welke kinger waal of neet nao de kerk waare gewaes. Beej s thes kreege weej allemaol geregeld ein printje van de leerkrach mdet weej zoe good nao de kerk ginge.

 

 

De Processie

plechtige kerkelijke ommegang, plechtige bede- of kerkvaart; plechtige optocht van priesters en leken.

 

Ein paar kir per jaor waas dr waal ein processie. De twie belangrikste waare de sacramentsprocessies op Sacramensdaag (2e donderdaag nao Pinkstere, maar de processie is op de zndig nao Pinkstere) en op 15 augustus, Maria Hemelvaart. En den hadse nag de processie met de irste kmunikante op Hemelvaartsdaag en de veldprocessie (krutsdaag, ma-di-wo vur Hemelvaart)

Beej die letste processie trokken weej sjmrges vrug door de velde van Belfeld. Ein leuke wandeling door de mgaeving. De geistelikke met de misdienaars baejend veurop en dao achter de minse, veural aje luu en kinger.

Op Hemelvaartsdaag deeje weej de irste kmunie. Met de harmnie ginge weej in s fijne kmuniepekske, in processie nao de kerk.

De sjonste processies waare de twi sacramentsprocessies. Den woort de louproute prachtig versierd. Vlegskes naeve de waeg, op versjillende plaatse woorte rsaltaore gebouwd. Prachtig opgetooid met vaaze vol bloome, grote kandelaers met kerse en zangkfigure op de grngk. Ouch de minse die aan de route wonde deeje eur uterste bes m dr get fijns van te make. Beej hiel vul wuuninge sjtng beej de veurdeur ein hesaltaor. Ware kunstwrke van prachtige kandelaers met brandende kerse, vaze met bloome, Maria- en H.Hartbeelde, gedrapeerde deuk die ut gehil nag ens ein extra dimensie gaove. De sjtoet, vertegenwoordigd door delegasies van alle vereiniginge, trok den door de straote die besjtruijd waare met gesnipperde bloome.

Op inkele plaatse in ut drp bevnge zich grote rsaltaore, o.a. beej de boerderie van Boonen (hook Brooksjtraot - Pr. Frederikstr.) en caf Juliana. (foto) Met gekleurd zangk waare bane op de straot gemak.

s mam sjoof de gordiene van de kamerraam opzie, zat kandelaers en ut H. Hartbeeld met bloome op de vinsterbangk. Op sjtraot makde weej van roze en angere bloome ein paedje. En as t wejde, den deeje weej met de bloomegeter get water dr euver. Den bleeve die blaedjes waal ligke. Eindelik waas t zoewit. De processie kwaam vurbeej, eine sjtoet van baejende, zingende en ouch kletsende minse. Psjtor met de monstrans nger de hemel, misdienaers, leeje van t kerkbsjteur, vul aafgevaardigde van de versjillende Belfeldse vereiniginge en natuurlik ouch de harmnie en de sjtterie.

 

Processie-zondag 24 juni 1962

Processieweg: vanuit de kerk via Kerkstraat, Industriestraat, Pr. Hendrikstraat, Wilhelminastr. Schoolstraat, Irenelaan naar de kerk.

De parochianen worden verzocht zoveel mogelijk aan de processie deel te nemem, flink mee te bidden en tijdens de gehele duur van de processie een eerbiedige houding te bewaren.

Volgorde:

1. misdienaars met Kruis 2. Schoolkinderen 3. Gidsen 4. Meisjes 5. Maria-vaandel 6. Vrouwen 7. Boerinnenbond 8. Korfbalclub 9. Verkenners 10. K.A.J. 11. Jonge Boeren 12. Belfeldia 13. Harmonie 14. Zangkoor 15. Bruidjes 16. Misdienaars 17 HET ALLERHEILIGSTE 18. Kerkbestuur en Gemeentebestuur 19. Schutterij 20. Vaandel van het H. Hart 21. Middenstand 22. Boerenbond 23. K.A.B. 24. Overige mannen.

 

Processie 15 augustus 1962

Processieweg: vanuit de kerk via Irenelaan, Schoolstraat, Beatrixlaan (rustkapel), Past. Hermensstraat, pr. Bernhardlaan, Pr. Hendrikstraat (rustkapel), Julianastraat, Industriestraat, Kerkstraat naar de kerk.

bron: Belfelds Nieuws (Tegelse Courant), Simons-bulletin nr.48 en 83 

 

 

 

Waereld-Kindsheiddaag

zaoterdig 12 mei 1956

 

Euver de hiele welt wurd de daag van de Heilige Kindsheid gevierd. De daag begint met ein H. Mis. Tides de mis is d'r eine Offergang veur de kinger. Die knne den ut envelpke, gevld met geld, neerlgke beej ut beeld van ut Kiendje Jezus. De offerzin van de kinger is aangekweek door ut laeze van verhaole, ut bekike van de fotoos, ut oplosse van de prisvraoge, enz. et ut missiebukske De Kleine Apostel.

bron: Belfelds Nieuws 5 mei 1956

 

Eine gas jaor later is det tidsjrif in ein moderner jeske gesjtaoke en is de naam verangerd in De Klap.

 

Ut missiewrk in het algemein en det van de Belfeldse missionarisse in ut beejznger kreeg in s jeug vul aandach. Door de zelatrices en zelateurs woort regelmaotig geld ingezameld beej de volwasse parochiane. Dit geld waas nudig vur de verkondiging van ut katholiek geluif in de missielnger. Ouch de jeug woort aangesjpraoke m wet euver te hebbe vur "de erme missiekiendjes". Zilverpepeer (o.a wikkels van sjokalaat, verpakkinge van zwart brod, de dpkes van de melkflesse) op sjol inlevere, missiespaarptjes, die in versjillende wingkels sjtinge,  vlle van het sndigsgeld, waare meneere m de jeug d'r beej te betrekke.

 

 

Kindsheidoptocht

kermismaandag 1 oktober 1956

 

De deelnemers komen om 15.00 u. samen bij de kerk om deel te nemen aan het plechtige Lof.

Het doel van de optocht is niet alleen een kijkspel te zijn, maar vooral om uiting te geven aan ons aller medeleven en medewerken met het grote werk van de Kerk-planting over heel de Wereld.

 

Tijdens de optocht is er gelegenheid tot geven van een offer (geld).

Het opstellen is tegenover de meisjesschool aan de Schoolstraat.

De route is als volgt: Schoolstraat - Julianastraat - Wilhelminastraat - Schuttekamp - Prins Hendrikstraat - Bergstraat - Prins Bernhardlaan - Pastoor Hermensstraat - Beatrixlaan - Schoolstraat - Irenelaan tot bij de kerk.

 

Ondanks het minder gunstige weer is de optocht uitgebreider dan de voorafgaande jaren en is het een groot succes. De collecte heeft fl. 100,- opgebracht.

bron: Belfelds Nieuws okt. 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oktober 1956

v.l.n.r.: Albert Stomphorst, Thei Timmermans, Piet Simons, Truus Simons, Arno Jacobs, Piet Stevens, Alda Linssen, ?, ?, Henk Hermans, Harrie Peeters

 

 

de Nodkerk

 

Eind 1944 woort Belvend frntgebied, met als gevolg det d'r vul granate op ut drp veele. De kerk, gelaege naeve de huidige aaje kerkhaof aan de Rikswaeg, kreeg ut zjwaor te verdure. Doordet ut gebouw bienao gans waar verwoes, kste dao gen deenste mier waere gehaje. Zo woorte d'r nger angere in de ves van Janssen-Dings misse opgedrage en kste de minse in ut kantor van det bedrif nao de biech gaon.

Nao de bevrijding begste bouwvakkers met ut opknappe van de gymzaal van de Aloysiussjol; den ut gebouw woort as nodkerk in gebrok genaome. Op 15 augustus 1951 wurd de nieje kerk in gebrok genaome en daomei vervalle de kerkdeenste in de nodkerk.

 

 

 

Kerkbesjteur en kerkekor 1945

locatie noodkerk, gymzaal Aloysiusschool

 

zittend v.l.n.r.: P. Van de Voort (de mlder), Thei Hoezen (de sjlegter), Willem Boonen, Willem van Cleef (pannesjop), pesjtor Van de Venne, keplaon Boessen, Sjeng Bloemers, Lei Lcker (de kopersjlaeger), Pierre Boots, Pierre Spee

 

middelste rij v.l.n.r.: Frits Boonen, Dorus Naderman, Jan Kurstjens, Piet Thonen (Cuyckse Piet), Harie Bloemers, J. Timmermans (de kster, Louis Thijssen, Tran van Lier, Drees Bloemers, Hens Thijssen (van Heinke), Herm Janssen (Herm van Naad)

 

bovenste rij v.l.n.r.: Piet Timmermans (van de kster), Jan van der Linden, J. Peeters, Sef Bors (de bekker), Jeu Heggers, Jan Timmermans (van de kster), Hendrik Haves, Louis Lcker, Piet Pieper (ot ut Brook), Herm Goossens, E. Janssen, Sef Langendonk, Piet Kurstjens (Boerenleenbank), Herm Stroeken (de sjoester)