de middesjtand

 

Belvender nering anno 1935

advertenties uit 1935

 

Gevestigd in het pand gelegen op de hoek Julianastraat - Pr. Hendrikstraat. Dit bedrijf is later door zoon Frits, de petroleumkael, voortgezet.

Het pand ligt nog steeds aan de Schoolstraat, maar de drogisterij is er niet meer. Aggie Engelen - vd Laak was de laatste in de rij van het familiebedrijf. Voor haar runde haar moeder Toos "van de sjilder" vd Laak - Janssen de zaak. Naast drogisterijspullen verkocht zij ook verf en behang. Nu is er slijterij Salut gevestigd.

 

 

 

 

 

Momenteel is in dit pand, gelegen aan de Julianstraat, een apotheek-drogisterij.

v.l.n.r.: Anneke vd Groenendal, To Smits en de echtgenote van Karel Seyben.

Gevestigd in het pand gelegen op de hoek Schoolstraat - Industriestraat, tegenover de voormalige kleuterschool. Voor was de winkel en achter in het pand was de petroleumhandel. Later is de familie Tillemans verhuisd naar de Stationsstraat en begon daar een zaadhandel.

de voormalige ambtswoning van burgemeester Jacobs (1911-1925) aan de Rijksweg

Gevestigd in het pand tegenover de oude Boerenleenbank op de Pr. Hendrikstraat.

Jac. Geurts is de vader van Lex Geurts, de voormalige gemeeentesecretaris.

 

Dit bedrijf heeft gelegen op de Schoolstraat tegenover garage Verlinden.

In dit pand is nog steeds een horecabedrijf gevestigd.

Het pand ligt aan de Schoolstraat.  Nadat Jan Scholten gestopt is als kastelein, heeft Fried van Dijk dit café voortgezet. Op 24 mei 1963, net voor de Belfeldse voorjaarskermis, wordt in dit pand ook nog een cafetaria geopend. Mientje Karis, de echtgenote van Fried, is de uitbaatster. Aannemer van Deursen uit Maasbree regelt de verbouwing. Na Fried werd het café de Meule.  Daarna een Italiaans restaurant Het Trefpunt. Het pand is nu afgebroken. Hier komt mogelijk een nieuwe supermarkt.

 

Een anekdote

Een keer met de Belfeldse kermis, had Jan Scholten, als kastelein zijnde, te diep in het glaasje gekeken. Al wijzende naar een schilderij waarop stond te lezen: HIER VLOEKT MEN NIET! , zei hij : “Dat bordje hangt Goddomme scheef!”

 

Een uitspraak van Jan over zijn vrouw Leentje Gielen (1907-1997).

“Ik dacht dat ik goud getrouwd had, maar het was goddomme koper!”

Dit duidde op het rossige haar van Leentje.

 

Dit pand ligt nog steeds aan de Wilhelminastraat. Momenteel heet dit pand cafetaria "de Hook".

Het pand waar deze kapsalon in gehuisvest was, is er niet neer. Het lag aan de Bolenbergweg, Dit gedeelte van deze weg is later bij het terrein van "de Gres" gekomen.

Dit pand is allang afgebroken. het lag tegenover het voormalige Hotel Midden Limburg. Het pand met een voorfront van licht gekleurde stenen, dat daar nu nog ligt, is ook van de fam. Maassen (Mäöske) geweest. Hier was een winkel en een frietkraam die door de zusjes Mina, Mia en.. gerund werd.

Deze zaak was gevestigd in het pand dat nu nog links van de vroegere Aloysius (jongens)school ligt.

De echtgenote van Jacobus  Hubertus Kessels 11-07-1946 werd "vrouw Sjaak" genoemd.

Stationsstraat. Als laatste heeft Gerard op het veld, zoon van Sjraar van de Sjmeed hier een winkel gehad.

Het pand is afgebroken en lag naast de boerderij van Rie Schmitz aan de Markt. In die boerderij is anno 2006 een horecagelegenheid "de Herberg".

Deze zaak was gevestigd in het huidige pand aan de Julianastraat waar van Lier een schoenenzaak heeft. Na de oorlog is de fam. Tosserams naar de Industriestraat verhuisd en heeft hier de melkhandel voortgezet. Zoon Cas was de laatste melkboer.

Gelegen aan de huidige Maasstraat. De eigenaar was een zoon van politie Lemmen.

 

Het pand ligt er nog steeds.

Dit pand lag tegenover het terras van café "de Herberg" aan de Rijksweg-Markt

 

Momenteel is hier bakkerij Ewals gevestigd. Voor die tijd zat Koen Killaars-Linssen daar met een bakkerszaak en daarvoor bakker van den Beucken als opvolger van Kurstjens.

Dit is het bedrijf van de opa van de huidige slager Jos Hoezen. In dit pand woont momenteel de fam. Jules Faassen.

Zoon Herm heeft de zaak overgenomen en uitgebreid met een sportafdeling. Nu is in het pand een winkel " de Linde" voor textiel- en handwerk- en hobbyspullen. De winkel beslaat de ruimte van de kapperszaak Peulen en de schoen/sportwinkel van Stroeken.

Het pand van "de Linde", gelegen bij de Julianaboom, herbergde voorheen twee winkels.  Aan de rechterkant sport- en schoenenzaak Herm Stroeken.

Aan de linkerkant kapperszaak Peulen. Bert(tje) was ook grimeur.

 

Café Maalbeekerhöhe 1999

al vanaaf 1933 de plek öm dich óet te röste nao ein fikse boswandeling

 

Een sigaar van Belfeldse makelij. De oprichters van deze zaak zijn Toon Janssen en ene zekere Dreessen? Een samenvoeging van de beginletters beider namen heeft geleid tot de naam JANDRE sigaren. Toon Janssen woonde "beej de baog" in de woning waar later het kantoor van de Rabobank is gebouwd. Nu is woningbouwvereniging St. Urbanus daar gevestigd. Vervolgens heeft zijn zoon Sef Janssen de leiding van het bedrijf overgenomen. Het fabriekje lag aan de Stationsstraat. De vader van Kees Witteveen was de vertegenwoordiger. Nadat Sef Janssen naar Valkenswaard vertrekt, om daar verder te gaan in de tabaksindustrie, wordt het fabriekje in Belfeld gesloten. Het pand wordt dan door de familie Geel Tillemans bewoond. Geel had een zaadhandel en zorgde ervoor dat de melk van de boeren naar de melkfabriek werd gebracht.

 

Café Thijssen op de Krômme Hook

Huidige t-splitsing Pr. Hendrikstraat - Kromme Hook. Het pand lag zo dicht bij de Pr. Hendrikstraat, dat er een knik in de weg zat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voormalige café-restaurant 't Bergske, gelegen aan de Rijksweg. In het pand is al vanaf 2001 geen café of restaurant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe zaak van kapper Janssens was in het huidige pand van slager Jos Hoezen gevestigd. Naast een kapperszaak had Pierre ook een bazaar, "de Belfeldse Bazar". Let eens op de hoeveelheid automaten aan de muur.

 

 

het interieur van de bazar

 

 

 

 

 

 

 

LOZO-afdeling Belfeld, een groep zefstandigen uit de jaren 50

zittend v.l.n.r.: Karel Seyben (kruidenier/textiel Julianastraat), sjoester van Lier (schoenwinkel/reparaties, Julianastraat), Sjaek Goossens (koloniale waren/levensmiddelen, Schoolstraat), Thei Hoezen (sjlegter aan de Markt), Fons (sjtool) Stevens (meubelfabriek, Julianastraat), Giel Stevens (kledingzaak/café, Markt), Wim Paar (uitbater hotel Midden Limburg, Rijksweg), Fons (jas) Stevens, zoon van Giel Stevens (kledingzaak Markt), Thies Verdonk (sjildersbedriëf).

1e rij staand v.l.n.r.: sjilder Gerrit Janssen, Jeu Kurstjens (café Juliana), Wiel Zeetsen (aannimmer), Pietje Smeets (fietsezaak), Arnold Kurstjens (bekker), Túunke Janssen (café Maalbekerhöhe), Mia Maassen (levensmiddelen), Willem van Hooren (café aan de loswal), kapper Pierre Janssens (kapsalon/bazar), Jan Hoezen (sjlegterie aan de mert), Lei Lücker (kopersjlaeger), Graet Goossens (kaoleboer).

2e rij staand v.l.n.r.: Herm Bos (aannimmer), Graad op het Veld (sjmederie in Geloë), Frans van de Munckhof (timmerbedrijf), Sjraar van de Muckhof (timmerbedrijf), Frits Pubben, (sjtuukadoorsbedriëf), Sef Bors (bekkerie), Ben Janzen (insjtallaasiebedriëf elektra/bazar), Sjang Bos (aannimmer), Ben Thijssen (café/laevesmiddele Krômme Hook), Piet Spee (laevesmiddele), Herm Verdonck, Ruud Grüter (sjildersbedriëf Kerkeberg), Herm Stroeken (sjoester/sportzaak).

3e rij staand v.l.n.r.: Lei van de Voort (muldersbedriëf), Pierre van de Voort (muldersbedriëf), Wiel Tosserams (melkboer).

 

 

Belvender nering in de jaore 50-60

ein, twië, dreej, veer, viëf

de bekker sjloog zien wiëf

al met ein houte haemerke

’t blood sjpoot door het kaemerke

ein, twië, dreej, veer, viëf

 

Zoe erg zal ’t vruuger waal neet zien gewaes beej de bekkers in Belvend. In daen tiëd det weej nag op de liegere sjoël zoote, kôsse op versjillende plaatse in ôs dörp wek koupe. Wimke de bekker (Körsjes) kwaam regelmaotig met d’n erm vol wek beej ôs achteröm. Angere bekkers ware: Cleefas oét de Kerkeberg, bekker Baors (Spar), bekker Sjtaeves beej de kerk en Lei de bekker. Dae reej met ziene bekkerswage door ’t dörp en bezorgde vur de bônd (Coöperatie).

Waare de sjoon versjleete, den ginge weej beej sjoester van Lier nieje koupe. Vur fl.19,95 hadse ein paar prachtige hoege kingersjoon van het merk Robinson. Beej sjoester Killaars en sjoester Sjtroeke kwaame weej neet zoë dök.

De laevesmiddele brach Karel Seijben aan hóes. Iërs kwaam Karel de waar opneeme. Alles woort in ein bukske opgesjreeve en ein paar daag later woorte de sjpulle thóes bezorg. Beej de  Sjpar, de Coöperatie, Lot van  Sjpee, de gezusters Munckhof in Geloë, Mina van Mäöske, Hein op de Krômme Hook en Sjaek Goesses, kôste de luuj laevesmiddele kriege. Sjaek en Sjpee hadde daonaeve onnag koloniale waare.

Melkboer Tosserams kwaam met de melkprodukte beej ôs aan de deur. Sjaek de melkboer (Tummermans) en Thei Beijers waare de angere melkboere van Belvend.

Waas de fiets ech kepot, den ginge weej nao Pietje Smeets. Maar dôw kôs ouch nao Sender in Geloë gaon of nao Sjaar van de Smeed. Sender en Sjaar de Sjmeed hadde net as Ben Janzen ouch nag elektrogrei, zoe-as radio’s en tillevisies.

Sigarette en angere tabakswaare woorte gekoch beej Reine aan de kerk, Gritje Verhaag beej den baog en neet te vergaete de winkel van Ummetum (nôw frietkraom de Hook). Ôzze pap koch de sigare beej Hay van de Boën. Dae makde die zellef in zien eige sigarefabriekske. Waas het zôndigse pak versjleete, den ginge de jônges beej ôs thóes nao Sjtaeves aan de mert. Det pak pasde altiëd, want dae Sjtaeves waas ouch sjnieder. Dao koch ôs mam ouch de euverelkes vur de jônges um in te sjpeule. Karel Seijbe had vural sjtôffe en damesmoede.

Jan Hoeze en Jacobs aan de mert, Wiel Hoeze beej de kerk waare de sjlegters van het dörp. Meistal ginge weej beej Hoeze aan de kerk, det waas ’t doënste beej. Ech vuël vleis kochte weej neet, want weej hadde zellef verkes um te sjlachte. Weej leete dao waal vur ein döbbeltje sjink óet ’t sjinkezekske sjnieje.

Vur ’t knippe van de haor ginge weej jônges nao kapper Peule. Kapper Janssens had naeve zien kapperszaak onnag eine bazaar. Trouwes, Ben Janzen had ouch mier zôn zaak, dao kôsse ’t al kriege, van sjpeulgood toet servieze. De vrouluuj van ôs ginge vur eur kapsel nao tante Miep van ome Kees.

Jan Hoeze (kopersjlaeger) verkoch allerlei sjpulle vur ’t hóeshaje. Vur verf en behang gingse nao Jochijms beej de kerk of nao sjilder Janssen op de Sjoëlsjtraot. Dees twië zaakeluuj hadde ouch ein drogisterie. Beej de Curver kôste weej tereg vur gordiéne-rilze, meubelkes of vloerbedekking. Later kwaam d’r nag eine twiede wuninginrichter beej, namelik Nijboer beej de kerk. Ein frietje ginge weej waal ens beej Frièdje van Dijk haole. Ziene kraom sjting beej ôs thóes op de Industriesjtraot. Maar d’r waare mier frietkräom, zoe-as beej Jan Scholte, de caféhajer. Nel van Passerfrits begôs beginjaore zestig met eine frietkraom. Wanrooy had eine frietkraom beej de mert naeve ’t gemeintehóes.

bron: Simons-bulletin nr. 51, april 1999

 

lokaties van wingkels en kèfees in Belvend in de jaore 50 en 60

Mért: Mina van Mäoske (laevesmiddele, sjnoep, iés en friet), Jamin, tösse de bekkerie van Sjtaeves en de hieremóedezaak/sjniederie Sjtaeves (later kwaam in die móedezaak Jo Piéters met ziene bookhandel “de Markthal”), sjlegter Jacobs en sjlegter Hoeze (Jan).

Sjtaasionssjtraot: Sjraar van de Smeed met zien elektro- en fietsezaak

Julianasjtraot: Gritje Verhaag (tabakswaare, gaare, sjtôffe), kapper Janssens met ziene bazaar, Karel Seijbe (laevesmiddele en later ein móedezaak), bekker Körsjes, Truuj en Lot van Sjpee met laevesmiddele, sjoester van Lier

Wilhelminasjtraot: sjóon- en sjportzaak van Herm Sjtróeke de köster, kapper Päole, de tabakswingkel van Ummetum. Later euvergenaome door Wiel en Door Verkoeije.

Sjoëlsjtraot: Pietje Smeets met de fietsewingkel, Sjaek Goeses (laevesmiddele en koloniale ware), Janse (drogisterie, verf en behang), sjoester Kilaars, Wiel van de Körver (wuuninginrichting), Jan Hoeze (artikele vur ’t hóeshaje)1), de Cooperaasie  “de Volharding”2), bekker Bôrs (bekkerie en de Sparwingkel), melkboer Thei Beiers, Ben Janzen (elektro en bazaar met o.a. porcelein, sjpeulgood)3), Sjardien van Huüs (bookhandel)

 

1) Op 28 april 1956 is de äöpening van de winkel. 40m2 Wingkeloppevlak; linkerhellef sanitair en gaasapparate, de rechterhellef huishoudelikke artikele. Dit    wingkelpand is getaekend door architek Noten. Ut metselwerk wuërd door aanmimmer Bos gedaon en de firma van de Munckhof zörg vur ut tummerwerk.

 

2) Op dônderdig 16 mei 1963 áöpent de Cooperaasie de zellefbedeningszaak. Sjilderwerk: sjildersbedriëf G. Ernst Belfeld, sjtroum: Ben Janzen Belfeld, verbouwing: fa. J. Bos en Zn. Belfeld, winkelinterieur: fa. vd Muckhof Helden-Koningslust, verwerming: "Neerlandia" Gruiters, Tegelen.

 

3) Op 26 októeber sjtart Ben Janzen met ein AVIA tenksjtasion. Ut is daag en nach geäöpend. D'r zien dreej pômpe: benziën, olie en vette. Ben haet onnag ein veerde automatische pômp vur de brômfietsers. 1,7 liter brômfietssjmaering vur eine gölde. Ouch is d'r levering van hóesbrangkolie.

Geloë: de gezusters Munckhof (laevesmiddele), ouch de gezusters diepvries genaamd, Sender (elektro en fietse),

Rônk de kerk: tabakswingkel van Reine (later supermért annex raukartikele van Sjaek van Goeses), kapsalon Trees van Naderman, frietkraom van Verkoele, later de Merkies en daonao Neiboer met de wuuninginrichting, de bekkerswingkel van Sjtaeves, sjlegter Wiel Hoeze, kapsalon van Jeu Pöle, René Jochems - Huberts met ein drogisterie, verf- en behangwinkel. Op dônderdig 19 juni 1958 is deze winkel geäöpend, Op het Veld (de Sjmeed) elektro en fietse.

Krômme Hook: Hein met ziene laevesmiddelewingkel.

 

Kèfees:

Kèfee “het witte paerd” (Jan van Theike en later Rang Beurskes), kèfee “Juliana” van Jeuke van Körsjes (later Jan van Theike), Jan Scholte en later kwaam dao Frièdje van Dijk in. Naodet ut cafetaria beej Friëd en Mientje al 2 maonde in gebroëk is, wuërd det op 23 aug. 1963 öm 19.00 oor offisjeel geäöpend,  kèfee Jo Piéters in Geloë.

Aan de Riékswaeg: kèfee Metsemakers (later de Bonanza-bar), Sjeng Pannemans (Schel) met “ ’t Bergske”, kèfee “Maaszicht” van van Hoore aan de Maas, hotel-café-restaurant Schreurs, hotel-café-restaurant “Midden Limburg” van Wim van Paar, de kèfee van Nöl van Schreurs taegeneuver de kaolehandel van Piet van Goeses. Op de Baoleberg kèfee “de Boer”. Kèfee “Malbeck” van Piet Linse en baove op de berg Tuënke Janse met zien “Maalbeekerhöhe”

bron: Simons-bulletin nr. 52, mei 1999