Belfeld    

 

Ut veurmalige gemeintehˇes van Belvend is in 1916 gebouwd en waal op de plaats wao ˙t vurrige haet gelaege. De architec waas Lambert Noten en aannimmer H. van Aanholt ˇet Tegele haet ut werk gedaon veur fl. 7510,-

In ein tiŰdsbesjtek van z˘'n g˘ije 60 jaor zien heej de besjlissinge door de b÷rgemeister en zien raod genaome. B÷rgemeister van Rijckevorsel haet heejvan 1952 toet 1971 zien werkkamer gehad. B÷rgemeister Visschers waas ziene opvolger. Dae haet onnag ein tiedje op ut raodhˇes aan de mert gezaete, maar is in oktoeber 1976 met zien werknimmers nao ut Hamarcomplex gegaon.

In mei 1993 kump ut gebouw in particulier bezit.

 

 

 

 

De ligging van Belvend

 

 

Belfeld ontwikkelde zich oorsjpr˘nkelik as Maasd÷rp, met as logisch gevolg det de kerk vlakbeej de rivier woort gebouwd. Door de aanlegk van de RiŰkwaeg Venlo - Roermond en de in november 1865 geń÷pende spaorliŰn t÷sse veurneumde sjtaej, kwaame in ut d÷rp barriŔres, waodoor de aaje kom in dreej deile woort gesplits. Ut is den ouch vanˇet stedenbouwkundig ougpunt fout gewaes de nieje kerk in 1913 te bouwe op de aaje plaats.

 

Door de totale verwoesting van de kerk tiÚdes de 2e WO waas de ˇetbreiding van de kernbebouwing aan de oŰskangk van de spaorliŰn logisch. Teves waas heej gen˘g terrein aanwezig. Dit gebied best˘ng ˇet woeste gr˘ngk en sjloot good aan beej de bestaonde bebouwing. Heej k˘ste mekkelik ein paar h˘ngerd wuninge gebouwd waere, z˘nger de langkbouw en de natuur sjaai aan te dˇon.

 

In 2005 wuŰrd d'r beg˘s met de aanlegk van de autowaeg R-73 dwars door Belvend van noord nao zuid. Deze autosjnelwaeg doorsjniet de Venwaeg, de Malbeckerwaeg, de Brooksjtraot, de Baolebergwaeg en de Hoverheidewaeg. Alwir ein barriŔre in ut d÷rp. Heejdoor kŕnne de wandelaers en de fietsers ut natuurgebied langs de Pruuse bos minder mekkelik bereike.

 

De RiŰkswaeg l÷p parallel aan de Maas, die de  westelikke grens vormt. De oostelikke grens met Duitsland is op eine aafsjtand van z˘n 3,5 kilomaeter. De zuidgrens met Ruiver (gemeinte Beesel) en de noordgrens met Tegelen(gemeinte Venlo) ligke zoewet 4 kilomaeter ˇet ein.

De oppervlakte van Belfeld is 1395 ha of te waal bienao 14 km2

Tegelen 1042 ha  Venlo 4677 ha.

 

Toet 31 december 2000 is Belvend ein zelfsjtandige gemeinte gewaes. Per 1 jannewarie 2001 is Belvend ein sjtadsdeil van de gemeinte Venlo. In 1800 waar W. van Dijck de iŰrste b÷rgemeister. Frans van Beeck sjteit als letste op de liŰs van de 16 b÷rgemeisters.

 

 

 

De bevolkingsgreuj

 

telling per 1 jannewarie

1900            959     inwoÚners

1910            1160

1920            1486

1930            1897

1940            2159

1950            2620

1960            3371

1970            4301

1980            4689

1990            5207

2000            5408

 

 

Beroepsbevolking

Van oorsjpr˘ng vuŰl minse werkzaam in de langkbouw

 

 

1930

 

35%  van de beroepsbevolking is werkzaam in de langkbouw

57%  in de indusjtrie

  8%  euverige beroepe

 

 

 

 

 

 

 

1962

 

80%  in de indusjtrie

10%  in de langkbouw

10%  euverige beroepe

 

In 1969 is nag maar 7% van de beroepsbevolking werkzaam in de langkbouw en 78% in de indusjtrie. D'r is fabricage van panne en gresbuze, meubels en metaalware. Verder is d'r onnnag ein iezergeterie en sjteinbewerking.

 

 

 

 

De plaatsnaam

 

 

Euver ut ˘nsjtaon van de plaatsnaam loupe de meininge nagal ˇet ein. De naam Belfeld besjteit ˇet twiŰ deile: Bel en Ven of Veld. De verklaoring vur ut letste gedeilte is waal dudelik: Ven is ein peulke op de hei en Veld is aope langk.

Met name euver ut iÚrste gedeilte is ein meiningsversjil. Ein verklaoring is det Bel aafkomstig is ˇet de germaanse wń÷rd Balwa (sjleg) + Lauha (b÷ske op hoŰge zangkgr˘ngk) . De naam Belfeld kŕnse den ÷msjrieve as: veld beej ein b÷ske op sjlegte hoŰge zangkgr˘ngk.

Ein angere verklaoring is det Bel zien oorsjpr˘ng vingk in ut Griekse waord Phalos (bleik) en ut dao aan verwante Germaanse waord Bala. Ut Hollandse waord bles (witte plek op de kop van ein paerd) is dao wir vanaaf geleid. De naam Belfeld zouse den kŕnne ˇetlegke as paerdeveld.

Eine derde ˇetlegk is de volgende: Bel of Bol of Bool beteikent: neet vas, onzeker, z˘mpig. Belfeld is den de verklaoring vur ein z˘mpig gebied.

De naam Belven kump al in ein berich ˇet 1326 veur. In 1394 sjprik men van Bollefelt. ďngevier 200 jaor later versjiŰnt de naam Bellfendt. In 1647 de naam Belsveldt. Nao 1800 wuŰrd vreejwaal allein de naam Belfeld gebroek.

bron: Belfeld Van Eeuwwisseling naar Eeuwwissseling